Gratis verzending vanaf €100

Fresh, not frozen

Privacybeleid

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens:

Bij het uitvoeren van de overeenkomst krijgt FitFood persoonsgegevens tot zijn beschikking. Dat zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij een natuurlijk persoon horen, of die te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon, zoals naam, adres, enz. FitFood is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Door het aangaan van de overeenkomst geeft u FitFood uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens, ook buiten de organisatie van FitFood.
Wij verwerken gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Tevens verwerken wij gegevens zoals uw bestel historie, dit doen wij om het aanbod voor u te optimaliseren.

Wij gebruiken uw gegevens om de opdracht voor u uit te voeren, deze opdracht bestaat uit het leveren van maaltijden aan huis, u te informeren over onze producten en aanbiedingen te doen, om een financiële- en klantenadministratie te voeren en te voldoen aan wet- en regelgeving.
Heeft u zich ingeschreven voor onze nieuwsbrief dan kunt u wekelijks updates ontvangen over onze producten en diensten. Wenst u deze niet meer te ontvangen dan kunt u dit kenbaar maken via onderstaand mail adres.

FitFood verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is. Een voorbeeld van dat laatste is de samenwerking met partijen die ons helpen het bestel proces te optimaliseren. Met deze partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst af.
U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.
FitFood gaat zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze IT systemen veilig te houden, maar ook beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

FitFood kan deze privacyverklaring aanpassen. Bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen in de wet of rechtspraak.
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of over onze omgang met uw persoonsgegevens, kunt u ons daartoe mailen op info@fitfoodwebshop.com


×